Smi & Ley
leuke teksten
sms teksten
leuke teksten raadsels
leuke moppen
welkom op luek.nl
Er zijn 772385047 bezoekers je voor geweest!

Grappig Plaatje:

De Eerste Keer
De Eerste Keer
Grappig Plaatje? Rate Good Rate Bad

Volgende Grappig Plaatje:

Douche Microfoon - Grappig Plaatje
Douche Microfoon

Top 5 Sms Teksten:

Als de wereld een appel was, was school een rotte plek!
ik denk niet vaak, ik denk niet gauw, maar als ik denk, denk ik aan jou!!<3
Weet je het verschil tussen lego en tieten? nee, mag ik dan met jouw lego spelen.
Mijn schoonmoeder wandelt alle dagen vijf kilometer, ik vraag me af waar ze al zit.
Onze mentor is net een klok: hij is getikt en windt zich op.

Top 5 Chat Teksten:

Numbers begin with 1-2-3, letters begin with A-B-C. Music begins with do-re-me, but real love begins with YOU AND ME!
Let me hypnotice you... your legs and arms are suddenly heavy... and then I look at you ; and you tell me the truth...
Jouw naam (Ik heb jou ook geblockt)
Ze zeggen dat mensen veranderen naarmate ze ouder worden. Waarom krijst die leraar dan zo?!
Echtgenoot is verleden tijd van echtgenieten

Wist je dat ...

*
Er al meer dan 772385047 bezoekers je voor zijn geweest?
*
luek.nl meer dan 550 grappige plaatjes bevat?
*
Er al meer dan 40000 mensen een spelletje hebben gespeeld via luek.nl en hun score hebben toegevoegd aan de highscore-lijst?
*
luek.nl meer dan 5000 msn-namen bevat?
*
luek.nl meer dan 1200 msn-avatars bevat?
*
luek.nl meer dan 4000 msn-emoticons bevat?
*
luek.nl meer dan 8000 moppen bevat?
*
luek.nl meer dan 1500 grappige teksten bevat?
*
Meer dan 50000 mensen via luek.nl een mop naar een kennis hebben gestuurd?
Ook op luek.nl:
Grappige Plaatjes
Grappige Plaatjes
spelletje Hopper
Spelletje Hopper