welkom op luek.nl

Er zijn 834823587 bezoekers je voor geweest!

Grappig Plaatje:

Lekker Knus
Lekker Knus
Rate Good stem Rate Bad

Leuke Mop:

Wat is de overeenkomst tussen schaamhaar en geld? Het groeit allebei niet op je rug!

Leuk Raadsel:

Leuke Sms Tekst:

Rijden kan ik niet; maar sturen wel.

Leuke Chat Tekst:

Soms is het beter iets moois teverliezen dan dat je het nooit hebt gehad

Wist je dat ...

*
Er al meer dan 834823587 bezoekers je voor zijn geweest?
*
luek.nl meer dan 550 grappige plaatjes bevat?
*
Er al meer dan 40000 mensen een spelletje hebben gespeeld via luek.nl en hun score hebben toegevoegd aan de highscore-lijst?
*
luek.nl meer dan 5000 msn-namen bevat?
*
luek.nl meer dan 1200 msn-avatars bevat?
*
luek.nl meer dan 4000 msn-emoticons bevat?
*
luek.nl meer dan 8000 moppen bevat?
*
luek.nl meer dan 1500 grappige teksten bevat?
*
Meer dan 50000 mensen via luek.nl een mop naar een kennis hebben gestuurd?