welkom op luek.nl

Er zijn 871659832 bezoekers je voor geweest!

Grappig Plaatje:

Help Een

Help Een

Rate Good stem Rate Bad

Leuke Mop:

In een stamcafé in Brussel komt er opeens een hele grote zware man binnen en vraagt er boos: "Wie is hier Jefke?" Waarop een heel klein mannetje antwoord: "Ik!" De zware man begint dat mannetje bij elkaar te slagen totdat hij bijna niet meer recht kan staan, maar toch is het mannetje aan het lachen dat het niet normaal is, waarop de andere vragen: "Waarom lach je nu, je bent bijna kreupel geslagen?" Waarop hij antwoord: "Ik ben Jefke helemaal niet!"

Leuke Sms Tekst:

Ik wil alles met je delen, je verdriet, je geluk, alles met je delen, elk moment, stuk voor stuk.

Leuke Chat Tekst:

Diamonds are nice so are pearls, but nothing can replace me and my girls.

Wist je dat ...

*
Er al meer dan 871659832 bezoekers je voor zijn geweest?
*
luek.nl meer dan 550 grappige plaatjes bevat?
*
Er al meer dan 40000 mensen een spelletje hebben gespeeld via luek.nl en hun score hebben toegevoegd aan de highscore-lijst?
*
luek.nl meer dan 5000 msn-namen bevat?
*
luek.nl meer dan 1200 msn-avatars bevat?
*
luek.nl meer dan 4000 msn-emoticons bevat?
*
luek.nl meer dan 8000 moppen bevat?
*
luek.nl meer dan 1500 grappige teksten bevat?
*
Meer dan 50000 mensen via luek.nl een mop naar een kennis hebben gestuurd?