welkom op luek.nl

Er zijn 806831799 bezoekers je voor geweest!

Grappig Plaatje:

Je Kan Er Niet Oud Genoeg Voor Zijn
Je Kan Er Niet Oud Genoeg Voor Zijn
Rate Good stem Rate Bad

Leuke Mop:

Wat is de overeenkomst tussen schaamhaar en geld? Het groeit allebei niet op je rug!

Leuke Sms Tekst:

Vrouwen hebben meestal niets om aan te trekken, en geen plaats om het allemaal op te hangen!

Leuke Chat Tekst:

Didn want to leave you with a wrong impression didn want to leave you with my last confession Of love

Wist je dat ...

*
Er al meer dan 806831799 bezoekers je voor zijn geweest?
*
luek.nl meer dan 550 grappige plaatjes bevat?
*
Er al meer dan 40000 mensen een spelletje hebben gespeeld via luek.nl en hun score hebben toegevoegd aan de highscore-lijst?
*
luek.nl meer dan 5000 msn-namen bevat?
*
luek.nl meer dan 1200 msn-avatars bevat?
*
luek.nl meer dan 4000 msn-emoticons bevat?
*
luek.nl meer dan 8000 moppen bevat?
*
luek.nl meer dan 1500 grappige teksten bevat?
*
Meer dan 50000 mensen via luek.nl een mop naar een kennis hebben gestuurd?
leuke teksten
Leuke moppen
leuke teksten raadsels
sms teksten