Wie of wat is Boeddha?

Wie of wat is Boeddha?

Je hebt ze misschien wel is gezien. De goud of brons kleurige beeldjes van een zittend figuur dat met zijn handen een gebaar maakt. Deze beeldjes hebben te maken met het boeddhisme. Het boeddhisme is een filosofie en een religie. De meeste mensen die in het boeddhisme geloven mediteren vaak.

Gautama Boeddha

Het boeddhisme is ontstaan door de leider Gautama Boeddha. Hij leefde van ongeveer 450 jaar voor Christus tot 370 jaar voor Christus in Nepal. Volgens verhalen en gewoonten die al heel lang worden doorgegeven, bereikte Gautama Boeddha complete en volledige verlichting. Dit heet het boeddhaschap. Boeddhaschap betekent dat iemand op eigen kracht compleet en volledig ontwaakt is en zijn kennis deelt met anderen zodat die ook kunnen ontwaken. Ontwaken is als je meer inzicht ontwikkeld. Boeddha betekent: hij die ontwaakt is.

Gautama Boeddha wordt ook wel de Sakjamoeni Boeddha genoemd en werd geboren als Siddhartha Gautama. De naam Siddhartha betekent: wiens doel is volbracht of van wie elke wens vervuld is. Hij wordt vaak kortweg de Boeddha genoemd.

Wat boeddhisten geloven

Boeddhisten geloven in reïncarnatie. Reïncarnatie betekent dat je na je dood opnieuw geboren wordt als een mens of een dier. Hoe je nieuwe leven eruitziet is afhankelijk van alle goede en slechte dingen die je hebt gedaan in je leven dat je nu leeft. Als je veel goede dingen deed, zal je nieuwe leven vol geluk zitten. Als je veel slechte dingen deed, zal je nieuwe leven vol ongeluk zitten. Boeddhisten noemen dit Karma.

Wat is Karma?

Karma is een handeling, actie of daad die je doet en die gevolgen heeft voor jouw volgende leven. Het betekent dat alles wat je doet, denkt of zegt uiteindelijk weer bij jezelf terugkomt. Een goede daad heeft goede gevolgen. Een slechte daad heeft slechte gevolgen. Op elke actie volgt een reactie. Karma is de actie maar niet de reactie.

Zes zintuigen

Volgens boeddhisten bestaan er zes zintuigen: oren, mond, neus, proeven, voelen en je geest. Je geest is dus ook een zintuig.

Lijden en verlichting

Boeddhisten houden zich vooral bezig met het overwinnen van het lijden. Het einde van het lijden wordt verlichting genoemd.

De vier edele waarheden

Boeddhisten geloven in de vier edele waarheden:

 • Het leven is vol lijden.
 • Lijden wordt veroorzaakt door verlangen. Verlangen is als je nooit tevreden bent met wat je hebt en je altijd maar meer wil hebben. En als je wel hebt wat je wilt, ben je bang om het kwijt te raken.
 • Het lijden kan stoppen door het verlangen te stoppen.
 • De weg naar verlichting is het achtvoudige pad.

Het achtvoudige pad

Het achtvoudige pad bestaat uit acht punten:

 • Het juiste inzicht. De vier edele waarheden goed begrijpen, zie hierboven.
 • Met het juiste voornemen verlichting bereiken.
 • Niet liegen. Anderen niet kwetsen. Niet met je woorden ruzie veroorzaken.
 • De goede daden doen. Zie de leefregels hieronder.
 • Je geld op een eerlijke manier verdienen.
 • Je best doen om verlichting te bereiken.
 • De juiste aandacht.
 • De juiste concentratie. Dit bereik je door te mediteren.

Boeddhisme leefregels

Dit zijn de vijf voorschriften of leefregels voor de boeddhisten:

 • Niet doden.
 • Niet stelen.
 • Geen seksueel wangedrag.
 • Niet liegen.
 • Geen alcohol en drugs gebruiken.

Boeddhisme goden

In het boeddhisme zijn er goden en bovennatuurlijke wezens. De goden in het boeddhisme hebben allemaal een eigen karakter. In het boeddhisme zijn er verschillende werelden waar dingen in bestaan. Deze werelden worden beschreven door de wezens die hierin leven: goden, half-goden, mensen, dieren, hongerige geesten en hellewezens.

Boeddhabeelden

Boeddha handgebaren

Er zijn veel verschillende boeddhabeelden. De handgebaren die elk beeld maakt hebben speciale betekenis. Deze handgebaren worden mudra's genoemd. Het beeld dat je vaak ziet is de Boeddha Bhumisparsha. Deze wordt altijd zittend afgebeeld. Hij heeft zijn rechterhand op zijn knie en zijn vingers naar de aarde gericht. Zijn linkerhand rust op zijn schoot met zijn palm omhoog. Boeddha Bhumisparsha staat symbool voor het moment waarop Boeddha verlicht werd onder de bodhiboom.

Dikke en dunne Boeddhabeelden?

Budai beeld

Je ziet soms beeldjes van een dikke goedlachse man, die ze Boeddha noemen. Dit is niet Boeddha. Gautama Boeddha was namelijk een knappe, slanke prins. Het beeldje van de dikke goedlachse man is een beeldje van Budai. Budai was een Chinese monnik en godheid. Zijn bijnaam is de lachende boeddha. Hij heeft geleefd rond de 10e eeuw na Christus en is in de leer geweest van Gautama Boeddha. Het zou geluk, rijkdom en gezondheid brengen als je over de buik van een Budai beeld zou wrijven.

20 mooie Boeddha spreuken

 • Er is geen weg naar geluk, geluk is de weg.
 • Een druppel tederheid is meer dan geld en macht.
 • Geduld is het beste gebed.
 • Jij, jijzelf, net als wie dan ook in het hele universum, verdient jouw liefde en affectie.
 • Alle wezens zijn bang voor pijn en vrezen de dood. Verplaats u in hun situatie en laat hen met rust.
 • Het is voor ons belangrijk om goede gedachten te hebben, want wij worden wat wij denken.
 • Het is gemakkelijk de fouten van anderen te zien, maar moeilijk de eigen fouten te erkennen.
 • Haat wordt niet door haat overwonnen; haat wordt door liefde overwonnen, zo is van eeuwigheid de orde der dingen.
 • Alles wat we zijn is het resultaat van wat we dachten.
 • De gelukkigste mensen hebben niet het beste van alles. Maar zij maken van alles het beste.
 • Er zijn slechts twee fouten die men kan maken op de weg naar waarheid; niet volledig gaan en niet beginnen.
 • In ons leven is verandering onvermijdelijk, is verlies onvermijdelijk. In het aanpassingsvermogen en het gemak waarmee we verandering ondergaan, liggen ons geluk en onze vrijheid. Kaars
 • Net als een kaars niet kan branden zonder vuur, zo kunnen wij niet leven zonder spriritueel leven.
 • Gezondheid is het grootste geschenk, tevredenheid de grootste rijkdom, trouw de beste relatie.
 • Timmerlieden vormen het hout, pijlenmakers maken pijlen, de wijze vormt zichzelf.
 • De waarheid blijft verborgen voor wie vervuld is van begeerten en haatgevoelens.
 • Het is voor ons belangrijk om goede gedachten te hebben, want wij worden wat wij denken.
 • Wie is een groot mens? Die het sterkst is in het uitoefenen van geduld.
 • Groter geluk bereik je met eenvoudigheid, niet met ingewikkeldheid.
 • Wat voor moeilijkheden je in het verleden ook gehad mag hebben, je kunt vandaag een nieuw begin maken.


Misschien vind je dit ook leuk: Wat vieren we met kerst?